Last modified: December 23, 2021

IMPORTANT NOTICE for the Romanian beneficiaries! Publicare Ordinul MDLPA nr. 1931 din 20.12.2021

23/12/2021

Beneficiarii români ai contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană pentru care ministerul îndeplinește funcția de Autoritate de Management pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1931/20.12.2021 care modifica si completeaza Ordinul nr. 1329/2021. Acest ordin a fost aprobat pentru a pune în aplicare prevederile Legii nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. Pentru a permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul.


The final version of the Interreg NEXT Black Sea Basin Programme 2021-2027 was approved within the eight meeting of the Joint Programming Committee
11/05/2022 The eight meeting of the Joint Programming Committee - body responsible for the preparation of the Interr
Online course on Interreg NEXT
24/02/2022 As a complement to the document on regulatory changes in Interreg NEXT, TESIM (Technical Support to the
Horizon Europe – funding opportunities
25/01/2022 Horizon Europe Framework Programme has launched a call for 6 new funding opportunities in various busines
Workshop for beneficiaries on developing Effective Communication

The European Union needs to show concrete results of its cooperation and development actions, and so does the ENI CBC community. At all times, communication activities should pursue the overall objective of increasing the knowledge of cross-border cooperation at the external borders of the EU and its position as a valuable, strategic tool for the EU and its neighbours.

Smart Specialisation for Sustainable Blue Economy Workshop

DG Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) and The Joint Research Centre, in cooperation with DG Regional and Urban Policy (DG REGIO), are organising the Workshop “Smart Specialisation for Sustainable Blue Economy” on 6 July 2021, at 09.00 – 12.45 CET.

Training for Beneficiaries from the 2nd Call for proposals

The training sessions are organised by the programme management structures and are aiming to enhance capacity of beneficiaries to collect, consolidate and report the progress achieved by the projects.

The second Call for Proposals of the Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 is open starting with 1 October 2018 with deadline 5 February 2019
  Herewith you can access the Applicants Pack for the 2nd Call for proposals of the Joint Operational Programme


Visits: 36106393